top of page

Tweeling: een eigen taal? Doe de 'logopedie check'

Minder dan de helft van de tweelingkinderen ontwikkelt een ‘eigen taaltje’. Dit blijkt zoveel uit een poll van Tweelingmama als op de website van NVOM. Maar ontwikkelt de spraak bij een tweeling echt anders dan bij een eenling? En hoe gaat een logopediebehandeling met twee kindjes tegelijk?

Met meerdere kindjes thuis, blijft er minder aandacht per kind over. Hierdoor zijn de gesprekken korter. Ook oefenen meerlingen minder met praten omdat ze vaak voor elkaar spreken. Taalachterstanden zijn vaak ingehaald als de meerling zes jaar is, maar wat als je als ouder toch nog twijfelt? (Bron: NVOM).

Heeft mijn kind logopedie nodig? Wanneer je als ouder twijfelt of je kind logopedie nodig heeft dan heeft Praatjuf een fijn hulpmiddel: ‘de logopedie check app’. “Het gebruik van de logopedie-app is een goede manier om te kijken of logopedie eventueel nodig is. De app geeft een indicatie. Bij twijfel kun je natuurlijk ook altijd een afspraak maken bij een logopedist. De logopedist kan een advies uitbrengen en hulp bieden waar nodig”, vertelt Hannah. De logopedie app is gratis te downloaden via de Apple Store.

Uit de poll van www.tweelingmama.com: van de 50 tweelingen heeft 48% logopedie (gehad).

Logopediebehandeling: apart of samen? Praatjuf, een logopediepraktijk in regio Nijmegen en Arnhem, heeft verschillende tweelingen in haar praktijk. “In de praktijk behandelen we tweelingen apart van elkaar. We behandelen ze dus als een eenling. Zo krijgen beide kinderen evenveel aandacht en hulp. Door het kind alleen te behandelen kunnen we nog specifieker inzoomen op de hulp die het kind nodig heeft. We zullen dus dezelfde tips meegeven aan ouders van een tweeling als aan ouders van een eenling. De tips zullen aansluiten op de hulpvraag vanuit de ouders/ het kind”, vertelt Hannah, logopediste bij Praatjuf.

Vroeggeboorte Veel tweelingen worden te vroeg geboren. Uit de poll van Tweelingmama zijn van de 113 tweelingen 59 prematuur geboren. Dit is meer dan de helft. “Bij een prematuur spelen veel factoren mee die ervoor kunnen zorgen dat logopedie soms wel en soms niet nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het aantal weken dat het prematuur oud is. Een logopedist kan een prematuur hulp bieden bij drinken. De logopedist zal zo snel mogelijk na de bevalling worden ingeschakeld. De logopedist zal het kindje helpen bij het drinken en ouders hierbij begeleiden.”

Eigen taal Minder dan de helft van de tweelingkinderen ontwikkelt een eigen taaltje. Bij eeneiige tweelingen komt het vaker voor dan bij twee-eiige tweelingen. Ze kopiëren elkaars (onbegrijpelijke) woorden en zien elkaar als voorbeeld. Er ontstaat dus een eigen taal omdat ze niet altijd woorden nodig hebben om elkaar te begrijpen. Wanneer kinderen van drie jaar of ouders nog een eigen taal spreken dan kan het zijn dat het een onderliggende taalstoornis heeft. (Bron: NVOM)

Recent Posts
Archive
bottom of page